Index

NESEVEGEN EIGEDOM AS

Orgnr: 813006022

adresse: Sjøgata 41

id

3210

organisasjonsnummer

813006022

navn

NESEVEGEN EIGEDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgata 41"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 402"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6067", "kommunenummer": "1516"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813006022

navn

NESEVEGEN EIGEDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøgata 41

forradrpostnr

6065

forradrpoststed

ULSTEINVIK

forradrkommnr

1516

forradrkommnavn

ULSTEIN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 402

ppostnr

6067

ppoststed

ULSTEINVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.12.2013

stiftelsesdato

20.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

813006022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2353433, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1457368, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1408093}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 49275}}, "journalnr": "2021282923", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813006022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 810492, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1371000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -560508}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 646876, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 646876}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1457368}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -462488, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 592941}, "driftsresultat": -592941, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -592933}}]

Reserver mot visning?