Index

NESS RØRMONTASJE AS

Orgnr: 818666772

adresse: Tromsøysundvegen 244

id

16518

organisasjonsnummer

818666772

navn

NESS RØRMONTASJE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tromsøysundvegen 244"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TOMASJORD", "postnummer": "9024", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818666772

navn

NESS RØRMONTASJE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tromsøysundvegen 244

forradrpostnr

9024

forradrpoststed

TOMASJORD

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

01.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818666772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2122087, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2033042, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1401197}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 631845}}, "journalnr": "2020879685", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818666772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1810, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -26240}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2034853, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 579626}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1455226}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2033042}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -583795, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7257430}, "driftsresultat": -505542, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6751888}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -125951, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 545}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 126496}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -631493}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986743820 [navn] => NESS RØRMONTASJE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-03-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 818666772 [oppstartsdato] => 2004-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tromsu00f8ysundvegen 244"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TOMASJORD", "postnummer": "9024", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?