Index

NESTTUNVEGEN 99 INVEST AS

Orgnr: 811738042

adresse: Internatvegen 25

id

490

organisasjonsnummer

811738042

navn

NESTTUNVEGEN 99 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Internatvegen 25"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SØFTELAND", "postnummer": "5212", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 141"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SØFTELAND", "postnummer": "5207", "kommunenummer": "4624"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811738042

navn

NESTTUNVEGEN 99 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Internatvegen 25

forradrpostnr

5212

forradrpoststed

SØFTELAND

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 141

ppostnr

5207

ppoststed

SØFTELAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2013

stiftelsesdato

13.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811738042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2413171, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3589508, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3508388}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 81121}}, "journalnr": "2021377064", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811738042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 567536, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 467536}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3021972, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46559}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2975414}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3589508}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 57036, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 108118}, "driftsresultat": 173487, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 281606}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -100395, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 127}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100522}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73092}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915390609 [navn] => NESTTUNVEGEN 99 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811738042 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Internatvegen 25"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8FTELAND", "postnummer": "5212", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 141"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8FTELAND", "postnummer": "5207", "kommunenummer": "4624"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?