Index

.NETT

Orgnr: 922736049

adresse: Jernbanegata 13

organisasjonsnummer

922736049

navn

.NETT

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.820", "beskrivelse": "Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 13"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922736049

navn

.NETT

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jernbanegata 13

forradrpostnr

4340

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.820

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.05.2019

stiftelsesdato

12.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922736049

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2156749, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 106900, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 51000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 55900}}, "journalnr": "2020942416", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922736049"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14900, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15100}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 92000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 92000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 106900}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -53600, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 197200}, "driftsresultat": -53600, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 143600}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -53600}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922931836 [navn] => .NETT [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.820", "beskrivelse": "Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922736049 [oppstartsdato] => 2019-04-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 13"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?