Index

NETTORØR AS

Orgnr: 918099441

adresse: Fossoveien 1

id

246924

organisasjonsnummer

918099441

navn

NETTORØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fossoveien 1"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sam Eydes gate 120"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918099441

navn

NETTORØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fossoveien 1

forradrpostnr

3660

forradrpoststed

RJUKAN

forradrkommnr

3818

forradrkommnavn

TINN

forradrland

Norge

postadresse

Sam Eydes gate 120

ppostnr

3660

ppoststed

RJUKAN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2016

stiftelsesdato

09.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918099441

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2387639, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 45919, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 37551}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8368}}, "journalnr": "2021432616", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918099441"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11074, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -18926}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34845, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 34845}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 45919}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -45442, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 344010}, "driftsresultat": -41171, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 302840}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4271, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4278}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -45442}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918171193 [navn] => NETTORØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918099441 [oppstartsdato] => 2016-11-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fossoveien 1"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sam Eydes gate 120"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?