Index

NEUBERGGT 21 DRIFT AS

Orgnr: 812518712

adresse: Neuberggata 21

id

2238

organisasjonsnummer

812518712

navn

NEUBERGGT 21 DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Neuberggata 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0367", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812518712

navn

NEUBERGGT 21 DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Neuberggata 21

forradrpostnr

0367

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

27.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812518712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1838192, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4296695, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1531207}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2765487}}, "journalnr": "2020565181", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812518712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2692090, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2368960}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 323130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1604604, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 39748}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1564857}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4296695}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 363934, "totalresultat": 363934, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46238}, "driftsresultat": -46238, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 400000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 400000}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 353762}}]

Reserver mot visning?