Index

NEVERLIFT HOLDING AS

Orgnr: 819293392

adresse: c/o Buskerud Elektro AS, Solbråveien 61

id

18212

organisasjonsnummer

819293392

navn

NEVERLIFT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-13

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Buskerud Elektro AS", "Solbråveien 61"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Buskerud Elektro AS", "Postboks 9"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1371", "kommunenummer": "3025"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819293392

navn

NEVERLIFT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Buskerud Elektro AS Solbråveien 61

forradrpostnr

1383

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Buskerud Elektro AS Postboks 9

ppostnr

1371

ppoststed

ASKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.07.2017

stiftelsesdato

19.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819293392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 40072, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10386613, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7473807}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2912806}}, "journalnr": "2021165459", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819293392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5153247, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 152439}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5000808}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5233366, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4668091}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 565275}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10386613}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5000000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33688}, "driftsresultat": -33688, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5033687, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5083977}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50290}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5000000}}]

Reserver mot visning?