Index

NEWTRIMS HOLDING AS

Orgnr: 811859672

adresse: Fürstveien 57

id

780

organisasjonsnummer

811859672

navn

NEWTRIMS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fürstveien 57"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SNARØYA", "postnummer": "1367", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811859672

navn

NEWTRIMS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fürstveien 57

forradrpostnr

1367

forradrpoststed

SNARØYA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.04.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

21.03.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

811859672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2325377, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 454174, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 208823}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 245351}}, "journalnr": "2021375862", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811859672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -123325, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -223325}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 577499, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 577499}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 454174}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 68975, "totalresultat": 68975, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 712622}, "driftsresultat": 64329, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 776951}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4646, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4790}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 145}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 68975}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911888254 [navn] => NEWTRIMS HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811859672 [oppstartsdato] => 2013-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fu00fcrstveien 57"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SNARu00d8YA", "postnummer": "1367", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?