Index

NEXT CHANGE AS

Orgnr: 812354892

adresse: Ruglandveien 144

id

1882

organisasjonsnummer

812354892

navn

NEXT CHANGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ruglandveien 144"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812354892

navn

NEXT CHANGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ruglandveien 144

forradrpostnr

1359

forradrpoststed

EIKSMARKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.08.2013

stiftelsesdato

16.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.12.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

812354892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2311515, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1179677, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 34000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1145677}}, "journalnr": "2021356209", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812354892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 94926, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 64926}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1084752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1084752}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1179678}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 550157, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1229554}, "driftsresultat": 705099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1934653}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 560, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1727}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1167}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 705659}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912360369 [navn] => NEXT CHANGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812354892 [oppstartsdato] => 2013-08-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ruglandveien 144"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?