Index

NEXT LEVEL AS

Orgnr: 818676212

adresse: c/o Asgeir G Hartveit, Kirkegata 2C

id

16556

organisasjonsnummer

818676212

navn

NEXT LEVEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Asgeir G Hartveit", "Kirkegata 2C"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818676212

navn

NEXT LEVEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Asgeir G Hartveit Kirkegata 2C

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.03.2017

stiftelsesdato

14.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818676212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2146855, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 307636, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10355}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 297280}}, "journalnr": "2020898609", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818676212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -425328, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -519758}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 732964, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 372964}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 360000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 307636}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -154498, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 844283}, "driftsresultat": -154634, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 689649}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 136, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 136}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -154498}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918743146 [navn] => NEXT LEVEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818676212 [oppstartsdato] => 2017-02-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Asgeir G Hartveit", "Kirkegata 2C"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?