Index

NG EIENDOM AS

https://www.ragde.no

Orgnr: 917790825

tlf: 22 62 62 20
webside: www.ragde.no
adresse: Gladengveien 3B

id

238778

organisasjonsnummer

917790825

navn

NG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gladengveien 3B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-29

hjemmeside

www.ragde.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917790825

navn

NG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gladengveien 3B

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

29.08.2016

tlf

22 62 62 20

tlf_mobil

url

www.ragde.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790825

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2593537, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1078465072, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 823428854}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 255036219}}, "journalnr": "2021581012", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790825"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 519117008, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 519117008}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 559348065, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 75385443}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 483962622}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1078465072}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9035619, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49994}, "driftsresultat": -49994, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11633775, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44399235}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32765460}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11583781}}]

Reserver mot visning?