Index

NHA TRANG AS

Orgnr: 821199042

adresse: Fjordgata 25

id

23858

organisasjonsnummer

821199042

navn

NHA TRANG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgata 25"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821199042

navn

NHA TRANG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordgata 25

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.07.2018

stiftelsesdato

03.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821199042

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1860152, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 468475, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 365798}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 102677}}, "journalnr": "2020597470", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821199042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -441119, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -471119}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 909594, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 909594}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 468475}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -365905, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2032128}, "driftsresultat": -364445, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1667683}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1460, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1496}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -365905}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 980298817 [navn] => NHA TRANG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-11-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 821199042 [oppstartsdato] => 1998-10-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgata 25"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-08-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?