Index

NHB-HOLDING AS

Orgnr: 819133522

adresse: Kanehøgda 14

id

17801

organisasjonsnummer

819133522

navn

NHB-HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-21

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kanehøgda 14"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819133522

navn

NHB-HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kanehøgda 14

forradrpostnr

4550

forradrpoststed

FARSUND

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.06.2017

stiftelsesdato

24.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819133522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2335269, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 310643, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 309782}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 861}}, "journalnr": "2021389628", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819133522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 81004, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -48996}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 229639, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 229639}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 310643}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11334, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9197}, "driftsresultat": -9197, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2137, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2139}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11334}}]

Reserver mot visning?