Index

NICHOLAS 07 AS

Orgnr: 815514122

adresse: c/o Siri Stendahl, Finnmyrvegen 40

id

8751

organisasjonsnummer

815514122

navn

NICHOLAS 07 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-10

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Siri Stendahl", "Finnmyrvegen 40"], "kommune": "SKAUN", "landkode": "NO", "poststed": "BUVIKA", "postnummer": "7350", "kommunenummer": "5029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815514122

navn

NICHOLAS 07 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Siri Stendahl Finnmyrvegen 40

forradrpostnr

7350

forradrpoststed

BUVIKA

forradrkommnr

5029

forradrkommnavn

SKAUN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2015

stiftelsesdato

27.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815514122

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1920010, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4955250, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4674516}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 280734}}, "journalnr": "2020657910", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815514122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4955250, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4925250}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4955250}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 86603, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13507}, "driftsresultat": -13507, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 100110, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 100110}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 86603}}]

Reserver mot visning?