Index

NIELSEN & CO AS

Orgnr: 812389572

adresse: Granveien 15A

id

1957

organisasjonsnummer

812389572

navn

NIELSEN & CO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-03

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granveien 15A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1178", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812389572

navn

NIELSEN & CO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granveien 15A

forradrpostnr

1178

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.09.2013

stiftelsesdato

23.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812389572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2097795, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 171722, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 171722}}, "journalnr": "2020851956", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812389572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 161709, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 131709}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10013, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10013}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 171722}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23649, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11869}, "driftsresultat": -11869, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11780, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 224}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12004}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23649}}]

Reserver mot visning?