Index

NILS HANSENS VEI 27 AS

Orgnr: 819197792

adresse: Olav Vs gate 5

id

17987

organisasjonsnummer

819197792

navn

NILS HANSENS VEI 27 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-26

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1230 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0110", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819197792

navn

NILS HANSENS VEI 27 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Vs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1230 Vika

ppostnr

0110

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2017

stiftelsesdato

17.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819197792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2125829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7984010, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7826919}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 157091}}, "journalnr": "2020875941", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819197792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5661416, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5815429}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -154013}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2322594, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2322594}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7984010}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -76578, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81508}, "driftsresultat": -81508, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16670, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2264}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -18935}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -98178}}]

Reserver mot visning?