Index

NIMBUS ENTREPRENØR AS

Orgnr: 812317032

adresse: Dikeveien 38

id

1795

organisasjonsnummer

812317032

navn

NIMBUS ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

51

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dikeveien 38"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSØY", "postnummer": "1661", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812317032

navn

NIMBUS ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dikeveien 38

forradrpostnr

1661

forradrpoststed

ROLVSØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.08.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

51

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812317032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1951354, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9176941, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 911055}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8265886}}, "journalnr": "2020688904", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812317032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3246272, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3276272}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12423213, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10309286}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2113926}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9176941}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6819147, "totalresultat": -6819147, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48002623}, "driftsresultat": -6449695, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 41552928}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -369452, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2720786}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3090238}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6819147}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912322351 [navn] => NIMBUS ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 51 [overordnetEnhet] => 812317032 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dikeveien 38"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSu00d8Y", "postnummer": "1661", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?