Index

NINE DOWNHOLE NORWAY AS

Orgnr: 821077672

adresse: Brurastien 48

id

23460

organisasjonsnummer

821077672

navn

NINE DOWNHOLE NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "09.101", "beskrivelse": "Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brurastien 48"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ARNA", "postnummer": "5265", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821077672

navn

NINE DOWNHOLE NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brurastien 48

forradrpostnr

5265

forradrpoststed

YTRE ARNA

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

09.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.06.2018

stiftelsesdato

20.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821077672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2186893, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2020944814", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821077672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921134436 [navn] => NINE DOWNHOLE NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "09.101", "beskrivelse": "Boretjenester tilknyttet utvinning av ru00e5olje og naturgass"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 821077672 [oppstartsdato] => 2018-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brurastien 48"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ARNA", "postnummer": "5265", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?