Index

NISHI AS

https://www.nishi.no

Orgnr: 912592936

tlf: 48 84 79 79
webside: www.nishi.no
adresse: Lilleakerveien 31

id

118320

organisasjonsnummer

912592936

navn

NISHI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lilleakerveien 31"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 19 Lilleaker"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0216", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.nishi.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912592936

navn

NISHI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lilleakerveien 31

forradrpostnr

0283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 19 Lilleaker

ppostnr

0216

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.10.2013

stiftelsesdato

02.10.2013

tlf

48 84 79 79

tlf_mobil

url

www.nishi.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912592936

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2017007, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 705875, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 430370}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 275505}}, "journalnr": "2020761446", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912592936"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -564840, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -594840}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1270715, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1270715}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 705875}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -541316, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6933715}, "driftsresultat": -285099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6648615}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -256217, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 166}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 256382}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -541316}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812641832 [navn] => NISHI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 912592936 [oppstartsdato] => 2013-10-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lilleakerveien 31"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.nishi.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 19 Lilleaker"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0216", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?