Index

NITRA AS

Orgnr: 812100882

mobil: 911 86 352
adresse: Åsen 17

id

1313

organisasjonsnummer

812100882

navn

NITRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsen 17"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KONSMO", "postnummer": "4525", "kommunenummer": "4225"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812100882

navn

NITRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsen 17

forradrpostnr

4525

forradrpoststed

KONSMO

forradrkommnr

4225

forradrkommnavn

LYNGDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

22.05.2013

tlf

tlf_mobil

911 86 352

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812100882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411335, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 202461, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 202461}}, "journalnr": "2021457405", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812100882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 181929, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 310000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -128071}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20532, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20532}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 202461}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14384, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 872885}, "driftsresultat": -14754, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 858131}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 370, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2072}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1702}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14384}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921450559 [navn] => NITRA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812100882 [oppstartsdato] => 2018-09-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5sen 17"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KONSMO", "postnummer": "4525", "kommunenummer": "4225"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?