Index

NIVELLE BOLIG AS

Orgnr: 812020862

mobil: 91 11 44 34
adresse: Støleskaret 23

id

1113

organisasjonsnummer

812020862

navn

NIVELLE BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-03

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Støleskaret 23"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSNES", "postnummer": "6037", "kommunenummer": "1531"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812020862

navn

NIVELLE BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Støleskaret 23

forradrpostnr

6037

forradrpoststed

EIDSNES

forradrkommnr

1531

forradrkommnavn

SULA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.06.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

91 11 44 34

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812020862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2192041, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2166590, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2166590}}, "journalnr": "2020951306", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812020862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2582, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 273000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -270418}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2164008, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2164008}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2166590}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -87785, "totalresultat": -87785, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17503}, "driftsresultat": -17503, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -70282, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 85}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70367}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -87785}}]

Reserver mot visning?