Index

NJORD JULIE AS

Orgnr: 819007462

adresse: c/o Fearnley Business Management AS, Grev Wedels plass 9

id

17495

organisasjonsnummer

819007462

navn

NJORD JULIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fearnley Business Management AS", "Grev Wedels plass 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fearnley Business Management AS", "Postboks 1158"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0107", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819007462

navn

NJORD JULIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels plass 9

forradrpostnr

0151

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Fearnley Business Management AS Postboks 1158

ppostnr

0107

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2017

stiftelsesdato

06.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819007462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2383093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 74645977, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 63994500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10651477}}, "journalnr": "2021329949", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819007462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 36233098, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 59955385}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23722287}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 38412880, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1050950}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 37361930}}, "sumEgenkapitalGjeld": 74645978}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15706386, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38545287}, "driftsresultat": -12669947, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25875340}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3036439, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37044}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3073483}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15706386}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921140053 [navn] => NJORD JULIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819007462 [oppstartsdato] => 2018-02-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fearnley Business Management AS", "Grev Wedels plass 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fearnley Business Management AS", "Postboks 1158"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0107", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?