Index

NMG AS

Orgnr: 822061192

adresse: Løvegen 10

id

26646

organisasjonsnummer

822061192

navn

NMG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løvegen 10"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822061192

navn

NMG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løvegen 10

forradrpostnr

7820

forradrpoststed

SPILLUM

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822061192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 82936, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3111381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1372602}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1738780}}, "journalnr": "2021216703", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822061192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 984569, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 884569}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2126813, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2040085}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 86728}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3111381}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 798862, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9772438}, "driftsresultat": 1040339, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10812776}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16157, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 646}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16803}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1024182}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922086796 [navn] => NMG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 822061192 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8vegen 10"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?