Index

NNE I STORGATA AS

https://www.tkeiendom.no

Orgnr: 888357262

tlf: 75 54 01 20
webside: www.tkeiendom.no
adresse: Storgata 8

id

71654

organisasjonsnummer

888357262

navn

NNE I STORGATA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 8"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 710"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

hjemmeside

www.tkeiendom.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

888357262

navn

NNE I STORGATA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 8

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 710

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.06.2005

stiftelsesdato

08.06.2005

tlf

75 54 01 20

tlf_mobil

url

www.tkeiendom.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888357262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1732692, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23215922, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1215922}}, "journalnr": "2020456549", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888357262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -10988230, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 11389709}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22377939}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34204153, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1871478}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 32332675}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23215922}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11895204, "totalresultat": -11895204, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11231685}, "driftsresultat": -10959527, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 272158}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1163285, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 310}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1163595}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12122812}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988370371 [navn] => NNE I STORGATA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888357262 [oppstartsdato] => 2005-06-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 8"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => www.tkeiendom.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 710"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?