Index

NO BYGG AS

Orgnr: 814968502

mobil: 995 74 350
adresse: Hynivegen 52

id

7467

organisasjonsnummer

814968502

navn

NO BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hynivegen 52"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3726", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814968502

navn

NO BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hynivegen 52

forradrpostnr

3726

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.02.2015

stiftelsesdato

28.01.2015

tlf

tlf_mobil

995 74 350

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814968502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 83036, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 709422, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 538516}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 170906}}, "journalnr": "2021216955", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814968502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 42112, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12112}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 667310, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 247310}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 420000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 709422}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -64135, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1275317}, "driftsresultat": -56769, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1218548}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7366, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7394}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -64135}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914985978 [navn] => NO BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 814968502 [oppstartsdato] => 2015-02-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hynivegen 52"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3726", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?