Index

NOBOX AS

Orgnr: 812442562

adresse: c/o Petra Mikkelsen, Emanuels vei 10

id

2080

organisasjonsnummer

812442562

navn

NOBOX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Petra Mikkelsen", "Emanuels vei 10"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812442562

navn

NOBOX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Petra Mikkelsen Emanuels vei 10

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

10.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812442562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2227271, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 84666, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 84665}}, "journalnr": "2021120115", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812442562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7038001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 46306}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7084307}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7122667, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 618335}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6504331}}, "sumEgenkapitalGjeld": 84666}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -76138, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 847899}, "driftsresultat": -47542, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 800357}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28596, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 91}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28687}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -76138}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912504662 [navn] => NOBOX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812442562 [oppstartsdato] => 2013-09-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Petra Mikkelsen", "Emanuels vei 10"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?