Index

NODIG NORWAY AS

Orgnr: 821203902

adresse: Årenga 14

id

23886

organisasjonsnummer

821203902

navn

NODIG NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.740", "beskrivelse": "Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årenga 14"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SKUI", "postnummer": "1340", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "VØYENENGA", "postnummer": "1314", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821203902

navn

NODIG NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årenga 14

forradrpostnr

1340

forradrpoststed

SKUI

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 44

ppostnr

1314

ppoststed

VØYENENGA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.740

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.07.2018

stiftelsesdato

09.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

821203902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 67030, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3982926, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3982926}}, "journalnr": "2021190529", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821203902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1999673, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 799673}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1983254, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1983254}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3982926}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 785749, "totalresultat": 785749, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7092080}, "driftsresultat": 1048488, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8140568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -40046, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 59215}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 99261}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1008442}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921215967 [navn] => NODIG NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.740", "beskrivelse": "Engroshandel med jernvarer, ru00f8rleggerartikler og oppvarmingsutstyr"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 821203902 [oppstartsdato] => 2018-07-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5renga 14"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SKUI", "postnummer": "1340", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00d8YENENGA", "postnummer": "1314", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?