Index

NOR-MET AS

Orgnr: 815385152

adresse: Nils Heglands veg 41

id

8473

organisasjonsnummer

815385152

navn

NOR-MET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nils Heglands veg 41"], "kommune": "EVJE OG HORNNES", "landkode": "NO", "poststed": "EVJE", "postnummer": "4735", "kommunenummer": "4219"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815385152

navn

NOR-MET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nils Heglands veg 41

forradrpostnr

4735

forradrpoststed

EVJE

forradrkommnr

4219

forradrkommnavn

EVJE OG HORNNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.05.2015

stiftelsesdato

05.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815385152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2073247, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4007363, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3992469}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14894}}, "journalnr": "2020823163", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815385152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -377631, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 118000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -495631}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4384994, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 238554}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4146439}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4007363}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -469197, "totalresultat": -469197, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 202744}, "driftsresultat": -182744, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -244666, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 244700}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -427410}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815408772 [navn] => NOR-MET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815385152 [oppstartsdato] => 2015-05-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nils Heglands veg 41"], "kommune": "EVJE OG HORNNES", "landkode": "NO", "poststed": "EVJE", "postnummer": "4735", "kommunenummer": "4219"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?