Index

NOR-MONTASJE AS

Orgnr: 920952658

adresse: General Fleischers gate 43

id

327963

organisasjonsnummer

920952658

navn

NOR-MONTASJE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["General Fleischers gate 43"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8003", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Respons regnskap AS", "Postboks 134"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8088", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920952658

navn

NOR-MONTASJE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

General Fleischers gate 43

forradrpostnr

8003

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

c/o Respons regnskap AS Postboks 134

ppostnr

8088

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

23.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952658

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2477829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1120991, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 427685}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 693306}}, "journalnr": "2021523906", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952658"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 390285, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 360285}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 730706, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 343573}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 387133}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1120991}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 176664, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1728476}, "driftsresultat": 249086, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1977562}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22528, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 213}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22741}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 226558}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920981313 [navn] => NOR-MONTASJE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 920952658 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["General Fleischers gate 43"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8003", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Respons regnskap AS", "Postboks 134"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8088", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?