Index

NOR-OCEAN OFFSHORE HOUSTON AS

Orgnr: 811881562

adresse: Haakon VIIs gate 5

id

842

organisasjonsnummer

811881562

navn

NOR-OCEAN OFFSHORE HOUSTON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-29

naeringskode1

{"kode": "52.292", "beskrivelse": "Skipsmegling"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1833 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811881562

navn

NOR-OCEAN OFFSHORE HOUSTON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1833 Vika

ppostnr

0123

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

52.292

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.04.2013

stiftelsesdato

17.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811881562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2246117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9645, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9645}}, "journalnr": "2021214872", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811881562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -140949, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -250949}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 150594, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9094}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 141500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9645}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -45484, "totalresultat": -45484, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 45439}, "driftsresultat": -45439, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 311}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 356}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -45484}}]

Reserver mot visning?