Index

NORCOLOUR AS

Orgnr: 877205452

tlf: 69 13 08 50
adresse: Løenveien 5

id

57956

organisasjonsnummer

877205452

navn

NORCOLOUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "18.130", "beskrivelse": "Ferdiggjøring før trykking og publisering"}

antallAnsatte

25

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løenveien 5"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SKJEBERG", "postnummer": "1747", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877205452

navn

NORCOLOUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løenveien 5

forradrpostnr

1747

forradrpoststed

SKJEBERG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

18.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.02.1997

stiftelsesdato

03.01.1997

tlf

69 13 08 50

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

25

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877205452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2274293, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26757639, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10461000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16296639}}, "journalnr": "2021231616", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877205452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12000764, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11200764}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14756875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4894723}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9862153}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26757639}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 523306, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20441065}, "driftsresultat": 581718, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21022783}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10433, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 445770}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 456202}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 571285}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971635770 [navn] => NORCOLOUR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "18.130", "beskrivelse": "Ferdiggju00f8ring fu00f8r trykking og publisering"} [antallAnsatte] => 25 [overordnetEnhet] => 877205452 [oppstartsdato] => 1991-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8enveien 5"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SKJEBERG", "postnummer": "1747", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-03 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?