Index

NORDAHL INVEST AS

Orgnr: 815459482

mobil: 926 54 523
adresse: Bekkeveien 16

id

8617

organisasjonsnummer

815459482

navn

NORDAHL INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-01

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkeveien 16"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5096", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815459482

navn

NORDAHL INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkeveien 16

forradrpostnr

5096

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2015

stiftelsesdato

20.05.2015

tlf

tlf_mobil

926 54 523

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815459482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1631232, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1100381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 100381}}, "journalnr": "2020351022", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815459482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1000040, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 800040}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 100341, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 100341}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1100381}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 89180, "totalresultat": 89180, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5003}, "driftsresultat": -5003, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 94183, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 100001}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5818}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 89180}}]

Reserver mot visning?