Index

NORDDAL GEOLOGISENTER AS

Orgnr: 821194342

adresse: Dalsbygda

id

23833

organisasjonsnummer

821194342

navn

NORDDAL GEOLOGISENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-08-03

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalsbygda"], "kommune": "FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDDAL", "postnummer": "6214", "kommunenummer": "1578"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hallvar Eide", "Øvlandsvegen 46"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ØRSKOG", "postnummer": "6240", "kommunenummer": "1507"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821194342

navn

NORDDAL GEOLOGISENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dalsbygda

forradrpostnr

6214

forradrpoststed

NORDDAL

forradrkommnr

1578

forradrkommnavn

FJORD

forradrland

Norge

postadresse

c/o Hallvar Eide Øvlandsvegen 46

ppostnr

6240

ppoststed

ØRSKOG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.08.2018

stiftelsesdato

13.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821194342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2185439, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 469645, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 450000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19645}}, "journalnr": "2020934716", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821194342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7761, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -122239}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 461884, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 461884}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 469645}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -117717, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 179422}, "driftsresultat": -117722, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 61700}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -117717}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921300301 [navn] => NORDDAL GEOLOGISENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821194342 [oppstartsdato] => 2018-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalsbygda"], "kommune": "FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDDAL", "postnummer": "6214", "kommunenummer": "1578"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hallvar Eide", "u00d8vlandsvegen 46"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8RSKOG", "postnummer": "6240", "kommunenummer": "1507"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?