Index

NORDERHOVGATA 14 AS

Orgnr: 818836872

adresse: Dalssvingen 14C

id

17028

organisasjonsnummer

818836872

navn

NORDERHOVGATA 14 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-06

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalssvingen 14C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1285", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818836872

navn

NORDERHOVGATA 14 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dalssvingen 14C

forradrpostnr

1285

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818836872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 53236, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 843827, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 834519}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9308}}, "journalnr": "2021181142", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818836872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60234, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 30234}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 783593, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 783593}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 843827}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 184300, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 307169}, "driftsresultat": 236281, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 543450}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 236281}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918907963 [navn] => NORDERHOVGATA 14 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818836872 [oppstartsdato] => 2017-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalssvingen 14C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1285", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?