Index

NORDEX AS

Orgnr: 812190962

adresse: Krokliveien 36A

id

1528

organisasjonsnummer

812190962

navn

NORDEX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krokliveien 36A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0584", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812190962

navn

NORDEX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krokliveien 36A

forradrpostnr

0584

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

63.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812190962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2582195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021602450", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812190962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -10871, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60045}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -70916}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10871, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10871}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -200, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 200}, "driftsresultat": -200, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -200}}]

Reserver mot visning?