Index

NORDGATA 17 AS

Orgnr: 811712752

adresse: Fiksevegen 115

id

414

organisasjonsnummer

811712752

navn

NORDGATA 17 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fiksevegen 115"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7656", "kommunenummer": "5038"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811712752

navn

NORDGATA 17 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fiksevegen 115

forradrpostnr

7656

forradrpoststed

VERDAL

forradrkommnr

5038

forradrkommnavn

VERDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.03.2013

stiftelsesdato

25.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811712752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2583159, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1997937, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1916000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 81937}}, "journalnr": "2021604352", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811712752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -345479, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 107834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -453313}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2343416, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 200283}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2143133}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1997937}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -27889, "totalresultat": -27889, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 133039}, "driftsresultat": 113461, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 246500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -141350, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 141354}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -27889}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911730146 [navn] => NORDGATA 17 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811712752 [oppstartsdato] => 2013-02-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fiksevegen 115"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7656", "kommunenummer": "5038"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?