Index

NORDHAGEN EIENDOM AS

Orgnr: 811554642

mobil: 480 57 758
adresse: Sløssåsveien 69

id

83

organisasjonsnummer

811554642

navn

NORDHAGEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sløssåsveien 69"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811554642

navn

NORDHAGEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sløssåsveien 69

forradrpostnr

1914

forradrpoststed

YTRE ENEBAKK

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.02.2013

stiftelsesdato

21.01.2013

tlf

tlf_mobil

480 57 758

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811554642

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1688322, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2926044, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2613754}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 312290}}, "journalnr": "2020407149", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811554642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 66740, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 36740}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2859303, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 220667}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2638636}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2926044}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 517413, "totalresultat": 517413, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 126790}, "driftsresultat": 552159, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 678948}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24383, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24402}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 527776}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923086137 [navn] => NORDHAGEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811554642 [oppstartsdato] => 2019-07-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slu00f8ssu00e5sveien 69"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?