Index

NORDIC ACCENT AS

Orgnr: 922030839

adresse: Kirkeveien 69

id

362885

organisasjonsnummer

922030839

navn

NORDIC ACCENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 69"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDEN", "postnummer": "1459", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922030839

navn

NORDIC ACCENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkeveien 69

forradrpostnr

1459

forradrpoststed

NESODDEN

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

03.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030839

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2199585, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 433777, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 433777}}, "journalnr": "2020960791", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030839"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -669859, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -694289}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1103637, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25969}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 433777}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-12-03", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -694289, "totalresultat": -694289, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 845810}, "driftsresultat": -657041, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 188768}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -37248, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 100}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 37349}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -694289}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922053170 [navn] => NORDIC ACCENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922030839 [oppstartsdato] => 2018-12-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 69"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDEN", "postnummer": "1459", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?