Index

NORDIC CONSULTING ADVISORY AS

Orgnr: 819160082

adresse: Lilletveitvegen 99E

id

17881

organisasjonsnummer

819160082

navn

NORDIC CONSULTING ADVISORY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-19

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lilletveitvegen 99E"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5228", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819160082

navn

NORDIC CONSULTING ADVISORY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lilletveitvegen 99E

forradrpostnr

5228

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2017

stiftelsesdato

25.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819160082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2331587, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44202}}, "journalnr": "2021384304", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819160082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44202, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5798}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1271, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1271, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1271}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1271}}]

Reserver mot visning?