Index

NORDIC CRANE GROUP AS

https://www.nordiccrane.no

Orgnr: 814573702

webside: www.nordiccrane.no
adresse: Gneisveien 8

id

6692

organisasjonsnummer

814573702

navn

NORDIC CRANE GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-05

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gneisveien 8"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 2A"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1767", "kommunenummer": "3001"}

hjemmeside

www.nordiccrane.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814573702

navn

NORDIC CRANE GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gneisveien 8

forradrpostnr

2020

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

Storgata 2A

ppostnr

1767

ppoststed

HALDEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.12.2014

stiftelsesdato

25.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

www.nordiccrane.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814573702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 88294, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1774970, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1774970}}, "journalnr": "2021208142", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814573702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 117495, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 87495}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1657475, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 328418}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1329057}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1774970}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12936, "totalresultat": -12936, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24057}, "driftsresultat": -24057, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7275, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7275}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16782}}]

Reserver mot visning?