Index

NORDIC ELEKTRO AS

Orgnr: 815608542

adresse: Digerudvegen 1

id

8984

organisasjonsnummer

815608542

navn

NORDIC ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-21

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Digerudvegen 1"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2208", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o GP Økonomi AS", "Os alle 13"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1777", "kommunenummer": "3001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815608542

navn

NORDIC ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Digerudvegen 1

forradrpostnr

2208

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

c/o GP Økonomi AS Os alle 13

ppostnr

1777

ppoststed

HALDEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.07.2015

stiftelsesdato

11.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815608542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2204307, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13007, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13007}}, "journalnr": "2020965883", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815608542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12783, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17217}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 224, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 224}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13007}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1683, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1690}, "driftsresultat": -1690, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1683}}]

Reserver mot visning?