Index

NORDIC MRO AS

https://www.gotechnics.se

Orgnr: 812219162

mobil: 40473766
webside: www.gotechnics.se
adresse: Gamle Flytårnet, Gardemoen Vest

id

1601

organisasjonsnummer

812219162

navn

NORDIC MRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-09

naeringskode1

{"kode": "33.160", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Flytårnet", "Gardemoen Vest"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 117 Gardermoen Vest"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2061", "kommunenummer": "3033"}

hjemmeside

www.gotechnics.se

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812219162

navn

NORDIC MRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Flytårnet Gardemoen Vest

forradrpostnr

2060

forradrpoststed

GARDERMOEN

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 117 Gardermoen Vest

ppostnr

2061

ppoststed

GARDERMOEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

33.160

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.08.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

40473766

url

www.gotechnics.se

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812219162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2299003, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 41868, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 41868}}, "journalnr": "2021336193", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812219162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -225839, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -255839}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 267707, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 267707}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 41868}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -119232, "totalresultat": -119232, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 121494}, "driftsresultat": -121494, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2262, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2542}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 280}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -119232}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912317889 [navn] => NORDIC MRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.160", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av luftfartu00f8yer og romfartu00f8yer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812219162 [oppstartsdato] => 2013-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Flytu00e5rnet", "Gardemoen Vest"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => www.gotechnics.se [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 117 Gardermoen Vest"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2061", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?