Index

NORDIC RESOURCES AS

Orgnr: 877091562

tlf: 33 47 27 70
adresse: Velfjordveien 123

id

57767

organisasjonsnummer

877091562

navn

NORDIC RESOURCES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Velfjordveien 123"], "kommune": "BRØNNØY", "landkode": "NO", "poststed": "BRØNNØYSUND", "postnummer": "8908", "kommunenummer": "1813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877091562

navn

NORDIC RESOURCES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Velfjordveien 123

forradrpostnr

8908

forradrpoststed

BRØNNØYSUND

forradrkommnr

1813

forradrkommnavn

BRØNNØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.1997

stiftelsesdato

01.01.1997

tlf

33 47 27 70

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

877091562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2226433, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6258904, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5691824}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 567080}}, "journalnr": "2021119235", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877091562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2153351, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2053351}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4105553, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1198544}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2907009}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6258904}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 575411, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 488340}, "driftsresultat": 818678, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1307018}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -78893, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25263}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 104156}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 739785}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977100577 [navn] => NORDIC RESOURCES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877091562 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Velfjordveien 123"], "kommune": "BRu00d8NNu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "BRu00d8NNu00d8YSUND", "postnummer": "8908", "kommunenummer": "1813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?