Index

NORDIC SKIN CARE AS

Orgnr: 814789152

adresse: Slettevikvegen 8

id

7057

organisasjonsnummer

814789152

navn

NORDIC SKIN CARE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slettevikvegen 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MORVIK", "postnummer": "5124", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814789152

navn

NORDIC SKIN CARE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slettevikvegen 8

forradrpostnr

5124

forradrpoststed

MORVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.450

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.01.2015

stiftelsesdato

07.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814789152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2021333, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 387292, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 387292}}, "journalnr": "2020801767", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814789152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1926756, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1956756}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2314048, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1559544}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 754504}}, "sumEgenkapitalGjeld": 387292}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -165220, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 585821}, "driftsresultat": -151376, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 434445}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13844, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13857}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -165220}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914837987 [navn] => NORDIC SKIN CARE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814789152 [oppstartsdato] => 2014-12-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slettevikvegen 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MORVIK", "postnummer": "5124", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?