Index

NORDIC TANNFORSIKRING AS

Orgnr: 814990222

mobil: 922 30 509
adresse: Snarøyveien 103A

id

7509

organisasjonsnummer

814990222

navn

NORDIC TANNFORSIKRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-26

naeringskode1

{"kode": "66.290", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snarøyveien 103A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SNARØYA", "postnummer": "1367", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814990222

navn

NORDIC TANNFORSIKRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Snarøyveien 103A

forradrpostnr

1367

forradrpoststed

SNARØYA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

66.290

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.02.2015

stiftelsesdato

06.02.2015

tlf

tlf_mobil

922 30 509

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814990222

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2013653, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31274, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31273}}, "journalnr": "2020758794", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814990222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31274, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -998726}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31274}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -877571, "totalresultat": -877571, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 44568}, "driftsresultat": -44568, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -833003, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 833003}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -877571}}]

Reserver mot visning?