Index

NORDIC TENNIS AS

Orgnr: 817727352

adresse: Hans Bævers vei 14

id

14235

organisasjonsnummer

817727352

navn

NORDIC TENNIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hans Bævers vei 14"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SALTRØD", "postnummer": "4815", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817727352

navn

NORDIC TENNIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hans Bævers vei 14

forradrpostnr

4815

forradrpoststed

SALTRØD

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.09.2016

stiftelsesdato

01.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817727352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2489519, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34085, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3540}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30545}}, "journalnr": "2021538975", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817727352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17447, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12553}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16638, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16638}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34085}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8543, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38902}, "driftsresultat": 10952, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 49854}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10953}}]

Reserver mot visning?