Index

NORDISK AUTO AS

Orgnr: 815378962

adresse: Skoglistubben 21

id

8458

organisasjonsnummer

815378962

navn

NORDISK AUTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skoglistubben 21"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815378962

navn

NORDISK AUTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skoglistubben 21

forradrpostnr

1470

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.05.2015

stiftelsesdato

05.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

815378962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2184203, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5644457, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 328356}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5316101}}, "journalnr": "2020930574", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815378962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1047554, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1077554}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6692011, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5492293}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1199718}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5644457}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1874248, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25848520}, "driftsresultat": -1726375, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24122145}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -130360, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7703}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 138063}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1856735}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915138764 [navn] => NORDISK AUTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815378962 [oppstartsdato] => 2015-03-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skoglistubben 21"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-05-04 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?