Index

NORDISK PUKK OG SAND AS

Orgnr: 922030774

mobil: 915 50 635
adresse: Stollveien 23

id

362881

organisasjonsnummer

922030774

navn

NORDISK PUKK OG SAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "08.120", "beskrivelse": "Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stollveien 23"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3617", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922030774

navn

NORDISK PUKK OG SAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stollveien 23

forradrpostnr

3617

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

08.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

15.12.2018

tlf

tlf_mobil

915 50 635

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030774

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1873038, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3987545, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 480667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3506878}}, "journalnr": "2020613971", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030774"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 290053, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -209947}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3697492, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1270409}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2427083}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3987545}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -209954, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 506329}, "driftsresultat": -100242, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 406086}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -109712, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3659}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 113371}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -209954}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922052948 [navn] => NORDISK PUKK OG SAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "08.120", "beskrivelse": "Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922030774 [oppstartsdato] => 2018-12-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stollveien 23"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3617", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?