Index

NORDLAND GEAR INSPEKSJON AS

Orgnr: 815183762

adresse: Strandgata 12

id

7969

organisasjonsnummer

815183762

navn

NORDLAND GEAR INSPEKSJON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 12"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJØEN", "postnummer": "8656", "kommunenummer": "1824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815183762

navn

NORDLAND GEAR INSPEKSJON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 12

forradrpostnr

8656

forradrpoststed

MOSJØEN

forradrkommnr

1824

forradrkommnavn

VEFSN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2015

stiftelsesdato

12.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815183762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 89918, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 533037, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 79200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 453837}}, "journalnr": "2021226624", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815183762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 257559, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 239225}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 275478, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 275478}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 533037}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -57275, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1036143}, "driftsresultat": -48901, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 987242}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8375, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 62}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8437}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -57275}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915216056 [navn] => NORDLAND GEAR INSPEKSJON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815183762 [oppstartsdato] => 2015-03-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 12"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJu00d8EN", "postnummer": "8656", "kommunenummer": "1824"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?