Index

NORDMØRE BILBERGING AS

Orgnr: 913079175

mobil: 95988257
adresse: Storhølvegen 7

id

128296

organisasjonsnummer

913079175

navn

NORDMØRE BILBERGING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.219", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet landtransport ellers"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storhølvegen 7"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6652", "kommunenummer": "1566"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skorgeneset 35"], "kommune": "VESTNES", "landkode": "NO", "poststed": "VESTNES", "postnummer": "6390", "kommunenummer": "1535"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913079175

navn

NORDMØRE BILBERGING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storhølvegen 7

forradrpostnr

6652

forradrpoststed

SURNADAL

forradrkommnr

1566

forradrkommnavn

SURNADAL

forradrland

Norge

postadresse

Skorgeneset 35

ppostnr

6390

ppoststed

VESTNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.219

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.01.2014

stiftelsesdato

12.12.2013

tlf

tlf_mobil

95988257

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079175

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411811, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2622411, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2197200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 425211}}, "journalnr": "2021372394", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079175"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1413985, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 913985}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1208426, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 43127}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1165299}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2622411}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 843494, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1070668}, "driftsresultat": 1077438, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2148106}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6855, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12252}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5397}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1084293}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 813128462 [navn] => NORDMØRE BILBERGING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.219", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet landtransport ellers"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 913079175 [oppstartsdato] => 2013-12-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storhu00f8lvegen 7"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6652", "kommunenummer": "1566"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Boks 48"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6656", "kommunenummer": "1566"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?